Clubreglement

Om het jaar goed te beginnen, maken we enkele zeer belangrijke afspraken:
 • Als je komt dansen, dans je met nette sportschoenen en sportieve kledij. Ongemakkelijke (jeans)broeken of sandalen zijn uit den boze. (Belangrijk: In Sportcomplex Bergenmeers mag je de danszaal niet betreden met sportschoenen waarmee je ook buiten hebt gelopen!)
 • Er zijn naast topjes en T-shirts ook sweaters en dansbroeken beschikbaar. Deze kan je bestellen via www.noola.be
 • Het is mogelijk om zelf water mee te nemen om tijdens een korte pauze even te drinken. Koeken en snoep zijn niet toegelaten. Neem steeds je afval terug mee, zodat wij niet iedere keer alles moeten opruimen.
 • Indien iedereen goed op tijd komt, kunnen we snel beginnen en genieten van een volledig uurtje dans, want er zijn meestal nog andere groepen na jouw les, dus wij stoppen tijdig! Kom wel in stilte binnen indien er nog een andere les bezig is in de zaal!
 • Wanneer het dansuurtje begonnen is, zijn ouders in de zaal niet meer toegelaten (ook niet de laatste 5 minuten). Zowel voor de dansers (die zich dan beter kunnen concentreren en zich meer durven geven) als voor de ouders (het verrassingseffect van de slotshow is dan zo veel groter) geeft dit een positief effect. Bij vragen of opmerkingen maken wij natuurlijk met plezier even tijd voor of na de les! Hou er natuurlijk rekening mee dat we meestal nog een andere groep hebben om aan les te geven!
 • Gelieve elke les aanwezig te zijn, dan kunnen we telkens verder bouwen en tot een mooi resultaat komen. Jullie hebben allemaal een kalender gekregen met alle data van het eerste semester. Bij wijzigingen wordt u persoonlijk verwittigd! Op de website kunt u ten allen tijde nakijken in de kalender of er les is of niet. Wijzigingen worden hier aangepast en nog eens vermeld via onze facebookpagina! Merken wij dat iemand regelmatig afwezig is, kunnen wij het jaarlijks optreden ontzeggen! Zeker de laatste repetities zijn belangrijk en onmisbaar.
 • Je bent via ons aangesloten en verzekerd bij de Danssport Vlaanderen (meer info danssportvlaanderen.be) vanaf dat je het lidgeld betaald hebt tegen ongevallen tijdens de lessen en op de kortste weg van en naar huis. Wanneer je tijdens de les gekwetst bent / raakt, meldt dit dan onmiddellijk aan je lesgever. De verzekeringsmaatschappij dient in ieder geval binnen de 24 uur ingelicht te worden. Dit gebeurt via het secretariaat.
 • Gelieve te betalen ten laatste tijdens de derde week van september. Wie niet verzekerd is tegen ten laatste eind september, kunnen we NIET laten meedansen!
 • De inschrijving wordt betaald via cash geld of via overschrijving op het rekeningnummer BE73 8903 1415 6860 met vermelding “NAAM VOORNAAM, groep”. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald, met uitzondering bij overmacht door letsel en/of ziekte (staving met doktersattest). Er wordt evenwel een administratieve kost van 15 euro aangerekend. U krijgt ook een persoonlijke lidkaart.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of schade van kledij! Ook andere persoonlijke bezittingen zijn jouw verantwoordelijkheid. Zowel tijdens de dansles als op mogelijke optredens, wedstrijden, …. Gelieve overal duidelijk jouw naam aan te brengen. In Bergenmeers is er een ‘verloren voorwerpen’ stand (infobalie). In de Klaver dien je zelf de school te contacteren.
 • Kijk regelmatig op onze website iDancity.be voor nieuwtjes en like a.u.b onze pagina op Facebook (@iDancity) (facebook.com/idancity) Zo ben je snel op de hoogte van alle nieuwtjes, wijzigingen, info …!